YLEISTÄ:

  • Kehitykseen vaikuttavat tekijät ( perimä, ympäristö ja suuntautuneisuus): ps2 esitys
  • Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen kehitykseen: Kehityksen kolmio

SIKIÖAIKA:

LAPSUUS:

KIINTYMYSSUHDE

TUNNE-ELÄMÄ JA ITSENÄISEN MINÄN SYNTY
  • Margared Mahler: Minäkäsityksen synty
  • Daniel Stern: minän maailmat (katso moniste)
  • Freudin psykoseksuaaliset kehitysvaiheet (vihkomuistiinpanot)

KOGNITIIVINEN KEHITYS

KOULUIKÄISEN KEHITYS

KEHITYS NUORUUSIÄSSÄ

KEHITYS AIKUISIÄSSÄ

- satavuotias maratoonari: http://padlet.com/wall/psyka2/wish/16794848
- musiikkiterapia: http://www.youtube.com/watch?v=NKDXuCE7LeQ
- Vanhuksen haastattelu


'''''''''''''''''''''''VANHOJA TÖITÄ:
MURKUN PULMAPALSTA

siakirjana :Kouluikäisen kehitys
(Varaa linkki itsellesi kirjoittamalla nimenne ekaan diaan)
Kouluikäisen kehitys 1
Kouluikäisen kehitys 2
Kouluikäisen kehitys 3


HARJOITUS: Elämäntarina psykologisin silmin
Eriksonin teoria
Alle kouluikäisen kehitys (Iinan, Ronjan ja Siljan kertausmateriaali): Leikki-ikäisen kertaus
Alakouluikäisen kehitys