PS1

(Psykan aineistoja oli siellä bit.ly/psykologia1 )

ALOITUS

TERVEYS

OPPIMINEN


ESSEEN SUUNNITTELUN AVUKSI:
- torstaiaamun ryhmä: http://padlet.com/alainio/a60i53olbq3l
- keskiviikkoiltapäivän ryhmä ps1.1: http://padlet.com/alainio/6rea3173p6i3

KOULUKUNNAT
- torstaiaamun ryhmä: https://docs.google.com/presentation/d/1YA_ALV70E7dkYEnl8hq-Ddndsl7IvqT0A6yIEdGZ_VU/edit?usp=sharing
- keskiviikkoiltapäivän ryhmä:
https://docs.google.com/presentation/d/1MuhQmDDFh0ris6HWh7ft9rSFZ8V5oceTNsYo7zl2awA/edit?usp=sharing


VUOROVAIKUTUS

TUTKIMUS:
PSYKOLOGIA 1 -kertausaineistoja

Yleistä kertaamisesta:

  • Luo yleissilmäys koealueeseen!

Katso sisällysluettelo, selaa vihko /muistiinpanot

Käytä otsikoita apuna kertaamisessa! Jos tuo otsikko olisi kysymys, osaisinko vastata siihen.

ps1 osalta:

  1. Mitä psykologia on?
  2. Psyykkinen terveys ja hyvinvointi
  3. Miten psykologinen tutkimus tehdään?
  4. Psykologian koulukunnat

  • Lue + opiskele+ harjoittele eli tee hommia oppiaksesi asian

Pahinta on huijata itseään lukemaan ilman ajatusta. Niinpä sinun on jotenkin saatava itsesi ajattelemaan asiaa, kun luet!

  • Ehdotuksia:

omat muistiinpanot (esim. oma vihko/ netin padlet),

käsitekartta,

kertauskortteja…

  • kerää aiheeseen liittyviä termejä ylös, saat itsellesi oman sanaston (ja voit harjoitella niiden määrittelyä)VALMIITA AINEISTOJA:

A) quizlet.com

Kuuntele (flashcards play), yhdistele (scatter)

__http://quizlet.com/39848324/ps1-kasitteita-flash-cards/__ (Huomaa, että sosiaalips. ei kysytä kokeessa)

__http://quizlet.com/32009402/psykologia-1-flash-cards/__ (Tässä pakassa melko runsaasti käsitteitä, liikaa?)

B) omat sanaselitykset

1. Mitä tarkoitetaan psykologian kolmella näkökulmalla?

a) psyykkinen

b) biologinen

c) sosiaalinen

2. Mitä tarkoitetaan seuraavilla minuuteen liittyvillä termeillä?

a) minäkäsitys

b) normatiivinen minäkäsitys

c) ihanne minäkäsitys

d) ruumiinkuva

e) sosiaalinen minäkuva

f) identiteetti

g) itsetunto

3. Mitä tarkoitetaan seuraavilla itsesäätelyn käsitteillä?

a) hallintakeinot

b) defenssimekanismit

c) projektio

d) splitting

e) arvon kieltäminen

Tämä 4. kohta ei tule syksyn 2014 kokeeseen

4. Mitä tarkoitetaan seuraavilla oppimiseen liittyvillä termeillä?

a) konstruktivismi

b) metakognitio

c) opiskelijan ja opettajan oppimistaso/opetuksen taso

d) holistinen strategia

e) atomistinen strategia

d) riiippuvuuteen suuntautuminen

e) klassinen ehdollistuminen

f) aktiivinen lukeminen

tämä 5. kohta ei tule syksyn 2014 kokeeseen

5. Mitä tarkoitetaan seuraavilla sosiaalipsykologiaan liittyvillä termeillä?

a) yhdenmukaisuus

b) rooli

c) tunnetavoite

d) asiatavoite

e) normi ja piilonormi

C) pelejäBBC:n sivustolla harrastuneisuuteen ja huvitteluun psykologian testejä ja aineistoja: http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/index.shtmlKOULUKUNNAT: https://docs.google.com/presentation/d/1MPg9wdTxRRzkWWm30Ank1cV5PGnk59l0XL_whzxPMr0/edit?usp=sharing